“Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(QS, At-Taubah (9:18)

Masjid sebagai tempat ibadah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala perlu dipelihara dengan baik, dan segala kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid menjadi tugas tanggung jawab pengurus masjid untuk pengaturnya. Oleh karena itu untuk memakmurkan masjid, maka diperlukan jamaah yang dapat membantu dalam mengatur lingkungan masjid agar kegiatan di masjid dapat terlaksana sesuai harapan. Karena memang, kegiatan yang dilaksanakan di masjid berusaha untuk membangun nilai-nilai kepribadian muslim yang taqwa dan akhlak mulia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala ataupun melaksanakan sosial terhadap sesamanya.

Departemen Kemakmuran Masjid : Mewadahkan KBMT Muslim untuk mengelola masjid sebagai tempat sentral mahasiswa muslim FT UB untuk melakukan kegiatan yang dapat mengemban potensi mahasiswa muslim FT UB selain sebagai tempat ibadah.

Pengurus inti Departemen Kemakmuran Masjid :

 • Ketua Departemen : Raden Ulil Azmi Al Aziz M./Teknik Mesin 2018
 • Sekretaris Departemen : Rovita Yuniarti Arimbi/ Teknik Pengairan 2018
 • Ketua Divisi Program Keislaman : Moh. Faturrozi/Teknik Industri 2018
 • Ketua Divisi Program Al Quran dan Learning Center : Kawakibul Muhtadin/ Teknik Industri 2018

Divisi Program Keislaman :

 • Jadwal Imam Shalat Fardhu
 • Jadwal Imam Shalat Terawih
 • Pelatihan Kontingen MTQ
 • Jumat Bersih dan Piket Jumat

Divisi ALC (Al Quran Learning Center):

 • Tahsin
 • Al Kahfian
 • Kosa Kata Bahasa Arab
 • Khataman Quran